Becikowe 2016

Już niedługo poród, więc jestem teraz na etapie analizy świadczeń, jakie nam przysługują z tytułu urodzenia dziecka. Okazuje się, że od czasów, gdy becikowe było dla każdego, kto urodził dziecko, sporo się zmieniło. Ponieważ obecnie doszło kryterium dochodowe, to liczba dokumentów, jakie trzeba złożyć, znacznie się zwiększyła. Jak wiadomo, uzyskanie informacji od urzędników bywa bardzo trudne i sama właśnie tego doświadczyłam, jednak wiadomości, które są dostępne w internecie, nie są niestety wystarczające. Najlepszy zbiór informacji na ten temat znalazłam tutaj:  Becikowe 2016 jednak jak się okazało, bez zasięgnięcia pomocy w urzędzie, nie udałoby mi się znaleźć odpowiedzi na moje wątpliwości. Jeśli też tak macie, to zapraszam do zapoznania się z tym wpisem.

Zaznaczam, że becikowe jest zapomogą gminną, więc dokładne informacje na temat składanych dokumentów powinno się weryfikować we właściwym ze względu na miejsce zameldowania urzędzie gminy. Wszystko, co jest zawarte w tym wpisie dotyczy becikowego uzyskiwanego na terenie miasta Krakowa.  Spróbuję tutaj odpowiedzieć na pytania,  na które nigdzie w internecie nie mogłam znaleźć odpowiedzi. Ale najpierw kilka oczywistych (albo i nie) informacji:

Co to jest becikowe?

Becikowe to jednorazowa ustawowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Kwota, którą można otrzymać to 1000 zł netto.

Dla kogo Becikowe?

Zapomogę otrzymać mogą rodzice, których miesięczny dochód nie przekracza 1922 zł netto na osobę. 

 • Do obliczenia miesięcznego dochodu na osobę wlicza się również dziecko.
 • Podstawę do obliczeń stanowią dochody osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Okres zasiłkowy to okres od początku listopada do końca października. Aktualny okres zasiłkowy trwa więc od 1 listopada 2015 do 31 października 2016, a zatem rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy to rok 2014. Składając wniosek PRZED 31 października 2016, musimy udokumentować dochody za rok 2014, natomiast PO 31 października 2016, interesować nas będzie dochód z roku 2015. 
 • WAŻNE! Nie musimy sami dokonywać obliczeń, z których wynikać będzie, że becikowe nam się należy.To należy do gminy. Naszym zadaniem jest jedynie złożyć odpowiednie dokumenty, które świadczą o naszych dochodach. Jeśli okaże się, że przekroczyliśmy kwotę 1922 zł na osobę netto, wówczas otrzymamy odmowę na złożony wniosek.

Jakich dokumentów potrzebujemy?

 1. Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
 2. Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy do wglądu (+ksero dokumentu). W przypadku jeśli na dokumentach widnieją podpisy matki dziecka, lecz dokumenty składa ojciec, musi on posiadać również dowód osobisty matki dziecka do wglądu.
 3. Kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka/dzieci (+oryginał do wglądu)
 4. Dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy uprawnionych osób (np. zaświadczenie o zameldowaniu WNIOSKODAWCY). Czyli wnioskodawcą powinna być osoba, która może udokumentować zamieszkanie na terenie gminy, gdzie ubiega się o świadczenie.
 5. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (może wydać lekarz lub położna)
 6. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym:
 • PIT-y za rok 2014 (obydwojga rodziców)
 • oświadczenie członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku 2014, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nawet jeśli takich dochodów nie było, to taki dokument na kwotę 0 zł również obowiązkowo trzeba złożyć!
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu.
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

W wersji podstawowej to tyle dokumentów, ale warto jeszcze zajrzeć do poniższym pytań, ponieważ tam znajdują się dodatkowe uwagi, jakie dokumenty trzeba przedłożyć, w zależności od tego, co od roku 2014 się zmieniło w naszych dochodach.

Kto może złożyć wniosek?

Osoba, która zamieszkuje na terenie gminy i może to udokumentować, np. zameldowaniem.

Ważne jest jednak to, że jeśli partner/ mąż zameldowany jest na terenie innej gminy, musi dodatkowo złożyć oświadczenie, że nie ubiega się w tamtejszym Urzędzie Gminy o przyznanie becikowego na to dziecko.

Gdzie złożyć wniosek?

We właściwym ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie gminy.

W Krakowie są dwa oddziały, które załatwiają sprawę, ale dokumenty można złożyć w tym, w którym jest nam wygodniej.

Jak uwzględnić utratę lub uzyskanie dochodu?

Jeśli po roku kalendarzowym, poprzedzającym okres zasiłkowy, nastąpiła utrata lub uzyskanie dochodu, to musimy to udokumentować. Jeśli w chwili obecnej, nasze zarobki są niższe lub wyższe, niż te wynikające z przedłożonych dokumentów za rok 2014, to powinniśmy o tym zaświadczyć przedkładając dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty/ utracony.

A teraz tak po ludzku:)

Przykład:

 1. Podjęłam pracę, która trwa do teraz w październiku 2015 roku. Moje zarobki są wyższe niż w roku 2014, więc uzyskałam dochód. Powinnam więc uzyskać od pracodawcy zaświadczenie o wynagrodzeniu jakie otrzymałam za drugi miesiąc pracy, czyli za listopad 2015 roku i takie zaświadczenie przedłożyć.
 2. Jestem zatrudniona na umowie na czas określony, która już się zakończyła, ale jest automatycznie przedłużona do dnia porodu. W chwili porodu tracę więc dotychczasowy dochód. W związku z tym, powinnam przedłożyć dokument, który o tym zaświadczy. W tym wypadku będzie to świadectwo pracy.

Kiedy będzie nas interesował rok 2015?

W przypadku jeśli w roku 2015 straciliśmy lup podjęliśmy pracę, która TRWA DO TERAZ. Jeśli tak się nie stało, nie uwzględniamy tego w obliczeniach.

Przykład:

W roku 2014 pracowałam w firmie X, zarabiając 2000 zł.

W roku 2015 pracowałam w firmie Y, zarabiając 2500 zł (teoretycznie uzyskanie dochodu!)

W roku 2016 pracuję w firmie Z, zarabiając 3000 zł.

W związku z tym, nie dokumentuję pracy w firmie Y, ponieważ zatrudnienie rozpoczęło się po okresie poprzedzającym okres zasiłkowy i nie trwa do dnia dzisiejszego.

Kto może załatwić sprawę?

Dokumenty może złożyć za nas mąż/ partner, nawet jeśli jesteśmy wnioskodawcami. Wymaga to jednak pełnomocnictwa (pisemnego), oraz musi on posiadać nasz dokument tożsamości (dowód osobisty) – do wglądu. Mimo wszystko pełnomocnik nie może złożyć podpisu zamiast wnioskodawcy, a zatem w przypadku jeśli czegoś zapomnimy, to będzie to wymagało kolejnej wizyty w urzędzie…

Ile mam czasu na złożenie wniosku?

Rok od momentu urodzenia dziecka.

Ile urząd ma czasu na rozpatrzenie wniosku?

Miesiąc od momentu złożenia wniosku.

 

Uff…To chyba już wszystko, co przyszło mi do głowy w temacie becikowego. 1000 zł, ale zachodu cała masa!

Jeśli macie jakieś uwagi, pytania, własne obserwacje to jak zwykle czekam i pozdrawiam wszystkie Mamy, które szykują się do starania o świadczenia i te, które mają to już za sobą 🙂

 

Podoba Ci się ten post? Jeśli tak, zostaw komentarz lub daj mi like na fb.  To mnie bardzo motywuje i dzięki temu wiem, że to co robię MA SENS!

Dziękuję!